JFK Elektriska utför bland andra följande tjänster:

  • Kontorsanpassning
  • Nyinstallation i bostadshus
  • Lägenhetsrenoveringar
  • Skyltmontage
  • Service
  • Takvärme
  • El-jour
  • Brandskydd
  • Smarta hem

Vill du veta mer om våra tjänster? Kontakta oss!