tobbe

tobbe

montör

Varför trivs jag på JFK Elektriska?
Jag trivs på JFK Elektriska för att det är stor variation på de olika jobben som vi utför. Man utvecklas brett inom yrket och får ta del av kunskapen som delas via kollegor och chef. Det finns alltid kollegor eller chef att ringa vid frågor, om ens egen kunskap inte räcker till. Det är roligt o tryggt att åka ut till våra kunder och känna sig säker. Det som jag även värdesätter är att det finns en otroligt stor sammanhållning på företaget. Vilket jag ej tidigare varit med om. Från morgonmöten till företagsevenemang är det alltid lika roligt att träffa denna sammansvetsade grupp.